Vi motiveres av kunder som vil jobbe tett sammen med oss, og som tenker langsiktig på kommunikasjon og merkevarebygging.

Ronald Jørgensen

Strategisk designer og rådgiver

ronald@attme.no - 99 26 62 81

Ronald kjennetegnes som en kundefokusert og løsningsorientert designer, som skaper visuelle løsninger og kreative ideer ut fra klare mål og strategier. Han er en erfaren rådgiver, spesielt innen det å bygge merkevarer via langsiktige verdier.

Ronald har bakgrunn fra design- og kommunikasjonsbransjen i Vestfold, Kristiansand, Kongsvinger og Oslo. Som kreativ leder og senior designer var Ronald en sentral del av Gandalf. Dette ble videreført i Leidar, hvor han siden 2012 har jobbet som strategisk designer og rådgiver. Ronald er partner i Attme og er assosiert i Leidar.

Ronald kjennetegnes som en kundefokusert og løsningsorientert designer, som skaper visuelle løsninger og kreative ideer ut fra klare mål og strategier. Han er en erfaren rådgiver, spesielt innen det å bygge merkevarer via langsiktige verdier.

Ronald har bakgrunn fra design- og kommunikasjonsbransjen i Vestfold, Kristiansand, Kongsvinger og Oslo. Som kreativ leder og senior designer var Ronald en sentral del av Gandalf. Dette ble videreført i Leidar, hvor han siden 2012 har jobbet som strategisk designer og rådgiver. Ronald er partner i Attme og er assosiert i Leidar.

Kjetil Blåka

Senior kommunikasjonsrådgiver og daglig leder

kjetil@attme.no - 99 03 00 05

Kjetil er en erfaren, resultatorientert kommunikasjonsrådgiver med fokus på digitale kanaler. Han hjelper bedrifter og organisasjoner med å bygge overordnede strategier, planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak, og måle og analysere effekten av disse. For Kjetil er det sentralt å ha en inngående forståelse for hvilke mål som skal oppnås, og hvilke tiltak som må iverksettes for å nå disse målene.

Kjetil er utdannet sivil-ingeniør i IT. Deretter gikk veien om mediebransjen der han ledet nettstedet Start.no, og senere var utviklingsleder i Dagbladet Pluss. Han jobbet deretter som rådgiver i Leidar i sju år. Kjetil er partner i Attme og er assosiert i Leidar.

Espen Knudsen

Utvikler og kommunikasjonsrådgiver

espen@attme.no - 41 57 88 07

Espen er en kreativ utvikler med bred erfaring fra digitale tjenester. Hans fokusområder er som rådgiver og webutvikler, og hjelper deg også med driftsløsninger som passer deg og din bedrift. Espen sikrer at alle nettsider og nettbutikker Attme lager er tilpasset mobiltelefon, pcer og øvrige enheter. Espens kompetanse på målretta søkemotor-optimalisering (SEO) er viktig for god synlighet.

Espen har bakgrunn fra reklamebransjen i Oslo. Han har siden 2016 drevet firmaet BITdesign på Kongsvinger, nå er han partner i Attme kommunikasjonsbyrå.

Vi inspireres av å jobbe nært og tett sammen med våre kunder, derfor heter vi Attme.

Attme er kommunikasjonsbyrået som tar seg av alle delene i din markedsføring. Vi tar utgangspunkt i din virksomhets utfordringer i markedet og skaper løsninger som gir resultater. Attme bygger på kompetanse og erfaring – vi jobber med mange ulike kunder, små og store, alle med ulike kommunikasjonsbehov. Med langvarige kundeforhold på hele Østlandet og med spesiell fokus på Kongsvingerregionen, har vi gode referanser fra mange forskjellige bransjer. Vi har lang erfaring med alt fra markeds- og merkevarestrategier, logo og visuell identitet, markedsplanlegging, kampanjer, webløsninger, digitale kanaler, messer og trykksaker. God markedsføring og tydelig identitet skaper endringer. Det vekker oppmerksomhet, forandrer holdninger og bygger sterke produkter og virksomheter. Det engasjerer, utfordrer og underholder. Ønsker du å skape endring og resultater for din virksomhet? Uansett behov, vi er med – vi er Attme!

Vi er tre faghoder som eier Attme og trives veldig godt i vårt nærmiljø, Kongsvingerregionen. Vi elsker å jobbe sammen med kunder, uansett om de lever sine liv på Skarnes eller Grünerløkka.

Innsikt: Hvorfor og hva

Innsiktsfasen handler om å bli klok på hvorfor det er behov for å f.eks. lage ny nettside eller visuell profil. Først når en vet hvorfor, er det smart å ta valget på hva som skal lages.

Kreativ: Involvere

Når vi vet hvorfor og hva jobber vi med det kreative. Som alltid – vi inviterer kundene inn i prosessen. Vi er pådriverne og sammen skaper vi noe nytt!

Aksjon: Gjøre og analysere

Digitale kampanjer, den nye logoen eller andre markedstiltak krever en plan og at det gjennomføres. For å sikre måloppnåelse gjøres det analyser underveis.

Historien til Attme starter januar 2022. Allikevel, på mange vis starter den langt tidligere: Ronald var i mange år sentral i Kongsvingerbyrået Gandalf, som i 2012 ble kjøpt av Leidar. Kjetil kom med i Leidar i 2013. Begge var med i Leidar ut 2021, før de i år etablerte Attme, sammen med Espen, som har drevet Kongsvingerfirmaet BITdesign siden 2016.